Una imatge no val més que mil paraules parteix de la negació del conocido como tòpic por el hierro a un dissecció crítica dels clixés me estereotips que sovint imposen una visión reduccionista del món de les llengües.